Join the swarm:

Terrorfilter

Imorgon röstar parlamentet om terrorfilter

Imorgon röstar EU-parlamentet om sin inställning till ett lagförslag som på flera sätt riskerar att ha värre konsekvenser för möjligheten till ett fritt internet än det redan förfärliga upphovsrättsdirektivet.

Förslaget sammanfattat:

(1) Myndigheter ska kunna rapporterar ”terrormaterial” till nätplattformar.
(2) Dessa ska bedöma om det som rapporterats faktiskt är terrormaterial.
(3) Om det är terrormaterial ska det tas bort inom en timme. Annars
riskerar plattformen böter på upp till 4% av årlig omsättning.

Konsekvenserna:

(1) Mer makt till nätjättarna, som har råd och möjlighet att hantera de begärda borttagningarna.
(2) Mer filter på nätet, som kommer censurera helt lagliga uppladdningar. Det är enda sättet för de flesta att kunna ta bort saker inom en timme. Erfarenhet visar att dylika lagar leder till att viktiga bevis för att utreda krigsbrott försvinner och att helt lagligt material begärs bort. Bara förra veckan begärde franska myndigheter att miljontals lagliga böcker skulle tas bort från Internet Archive.
(3) Privatiserad rättsskipning när privata nätplattformar själva ska avgöra vad som är olagligt och inte – det är sådant vi har domstolar till!

Hur ser förslagets väg till lag ut?

Förslaget lades, som alla EU-lagar, ursprungligen av kommissionen. Därefter har ministerrådet – där medlemsländerna representeras – röstat fram sin inställning till lagen. Imorgon röstar parlamentet om sin inställning, och därefter ska rådet och parlamentet kompromissa genom s.k. triloger. Efter att en kompromiss förhandlats fram ska både rådet och parlamentet godkänna den genom omröstningar

Den slutligt avgörande omröstningen kommer alltså att ske under kommande mandatperiod – tänk på det när du röstar i maj

Läs mer på vår EU-parlamentarikers blogg!

1998 1050 Piratpartiet