Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Protokoll från vårmöte 2019

I helgen hölls partiets vårmöte för 2019 i Uppsala. På mötet fyllnadsvaldes revisorer och valberedning, ändrades stadgarna och styrelsens arbete under 2018 granskades.

Till revisor för 2019 valdes Anton Nordenfur. Till revisorsersättare valdes Gagarin Miljkovich, som träder in som förste ersättare före tidigare valde ersättaren Johan Gaunitz.

Valberedningen utökades med Michael Andersson och Otto Larsson.

Dessutom godkändes en andraläsning av stadgeändringar kring fyllnadsval och en förstaläsning av stadgeändringar kring revisorsersättare

3000 1000 Piratpartiet