Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Kryptokrigen fortsätter trappas upp

Den informella ”G6+1”-gruppen (EU:s fem folkrikaste länder [Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen], plus Storbritannien, plus USA) har för en månad sedan haft ett möte där de diskuterat ”problemet” med end-to-end-kryptering. Troligen diskuterade man EU-kommissionens förslag om att tvinga digitala kommunikationstjänster att övervaka skickade meddelanden för att upptäcka sexuellt utnyttjande av barn. Enligt brittiska Home Office har ett avtal nåtts inom ”G6+1”-gruppen om djupare samarbete, inte bara gällande att upptäcka sexuellt utnyttjande av barn, utan också terrorism, genom att motverka medborgarnas tillgång till effektiv kryptering av sin privata kommunikation.

Det betyder att vi nu har ännu ett tungt internationellt samarbete som uttryckligen tagit sida i kryptokriget. ”G6+1”, Five Eyes (USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland), Japan och Indien, EU:s ministerråd, Sverige; alla har de tagit sida för massövervakning, mot säker och privat kommunikation. Kryptokrigen är definitivt tillbaka.

 

3000 1000 Piratpartiet