Join the swarm:

kunskap_3000x1000px

Försämrad upphovsrätt på väg i USA

Kongressen i USA utvärderar nu den 22 år gamla lagstiftningen Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Utvärderingen har förorsakats av en insikt om att internet förändrats sedan lagen skrevs. Många argumenterar för att DMCA inte är tillfredsställande i det moderna samhället och behöver uppdateras. Frågan nu är inte om den kommer uppdateras, utan hur. Kommer lagen skrivas om för att hjälpa ett fåtal stora etablerade företag eller för att stödja den allmänna befolkningen och innovation?

Det verkar som om kongressens fokus kommer vara på den del av DMCA som reglerar internetleverantörers ansvar för vad deras kunder gör med sin uppkoppling (sektion 512 för den nyfikne). Röster höjs nu för att skärpa den delen av lagen, så att internetleverantörer och nätplattformar får ett större juridiskt ansvar för vad användare gör på nätet.

En av skaparna av DMCA, Steven J. Metalitz, tycker att det är ett stort problem att så många bryter mot DMCA i sin vardag. Han menar att när lagen skrevs trodde man att man skulle kunna bedöma varje potentiellt upphovsrättsintrång från-fall-till-fall, men idag är inte det möjligt. Han hoppas nu att upphovsrättsinnehavare och internetleverantörer kan samarbeta för att förminska förbrytelser. Sandra Aistars, direktör på Center for the Protection of Intellectual Property menar att lösningen är att USA följer efter EU i att implementera krav på censurfilter, likt artikel 13/17.

Vissa stora aktörer, som Youtube eller Facebook, har redan filter inbyggt i sina hemsidor som ska hantera upphovsrättsintrång, men majoriteten av hemsidorna på nätet är inte lika stora som varken Youtube eller Facebook. Därför menar bland annat professor Tushnet att en lag som tvingar hemsidor och internetleverantörer att använda sig av ett dyrt filter (liknande det som har presenterats inom EU i artikel 13/17), kommer att stärka de största nätplattformarnas dominans.

I slutändan leder detta till att möjligheterna till innovation och konkurrens på nätet stryps och att flera små företag antingen köps upp eller läggs ner för att de inte har råd att fortsätta bedriva sin verksamhet. För att inte tala om de katastrofala följderna för yttrandefriheten som följer på att låta samtal på nätet regleras av automatiska censurfilter.

USA står nu inför en liknande situation som EU stod inför när man började arbeta med upphovsrättsdirektivet. Ena vägen framåt innebär censurfilter, den andra vägen större möjlighet för kreativitet och innovation. Tyvärr lutar det åt det tidigare i nuläget.

Läs mer hos Torrenfreak och EFF.

2560 819 Piratpartiet