Pp Header Lila 3000x1000px

Pressmeddelande: Lagen om hemlig dataavläsning ett symptom på okunskap

Piratpartiet är kraftigt emot den nu genomröstade lagen i riksdagen
om hemlig dataavläsning. Samtliga partier utom Vänsterpartiet röstade
för förslaget, som innebär långtgående befogenheter för Polisen att
utföra dataintrång.

Lagen innehåller brister på tre för
Piratpartiet centrala områden, nämligen rättssäkerhet, integritetsskydd
och allmän IT-säkerhet.

Hemlig dataavläsning begränsas inte bara till individer misstänkta för synnerligen grova brott. Piratpartiet vill att hemlig dataavläsning, precis som i Norge, endast ska få riktas mot personer misstänkta för brott med 10 års fängelse i straffskalan eller mot individer som begått särskilt allvarliga brott.

Trots att hemlig dataavläsning innebär
ett enormt intrång i människors rätt till ett skyddat privatliv behöver
inte Polisen redovisa vad man gjort eller återställa säkerheten i
hackade system. Piratpartiet vill att Polisen ska vara transparenta med
sin hacking.

Vid hemlig dataavläsning kommer Polisen ibland att
använda sig av så kallade zero-days, sårbarheter i IT-system, vilket
medför stora risker för allmänhetens IT-säkerhet. Piratpartiet vill att
Polisen rapporterar sitt användande av zero-days efter slutförd
utredning så att sårbarheter kan åtgärdas.

“Lagen är full av tankefel runt rättssäkerhet, skydd för privatlivet och allmän informationssäkerhet. Detta är symptomatiskt för en politikerkår utan kunskap om eller förståelse för det digitala samhället. Det är därför Piratpartiet behövs.” – Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

Kontakt

Katarina Stensson, partiledare
070 604 30 95
katarina.stensson@piratpartiet.se

Henrik Passmark, vice partiledare
henrik.passmark@piratpartiet.se

Mattias Rubenson, partisekreterare
mattias.rubenson@piratpartiet.se

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...