Join the swarm:

2022-06-21-Katarina-Stensson-01-1-1636x1024

Pressmeddelande: Läckta handlingar avslöjar regeringens positiva inställning till Chat Control

Inför justitieutskottets sammanträde den 14 september lämnade regeringen sitt förslag på hur Sverige bör förhålla sig till Chat Control. Handlingen har läckt och regeringen håller fast vid EU-kommisionens ståndpunkt att kryptering ska undermineras genom så kallad Client-Side Scanning (CSS).

EU-förslaget Chat Control eliminerar medborgarnas rätt till privat kommunikation. Förslaget förespråkar massövervakning i en utsträckning som har kritiserats starkt av både journalister, forskare och IT-säkerhetsbranschen. Piratpartiet tar tydligt ställning mot detta förslag.

»I stort stöttar regeringen EU-kommisionens förslag i sin helhet och upprepar de motsägelser vi hela tiden hört från Ylva Johansson (S). De ignorerar totalt de varningar som kommit från IT-säkerhetsexperter, människorättsexperter och EU-parlamentets egna utredningar.

Det är chockerande att se hur de utan bekymmer tycker det är acceptabelt att undergräva demokratin, och samtidigt göra den digitala världen farligare för oss alla,« säger Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet.

Torsdagen den 21 september, 08:00-09:00, organiserar Piratpartiet en demonstration mot massövervakningsförslaget Chat Control. Demonstrationen äger rum på Mynttorget intill Sveriges riksdag.

Frågor avseende demonstrationen?

Vänligen kontakta Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet, genom katarina.stensson@piratpartiet.se alternativt +46 70-604 30 95.


Om Piratpartiet

Piratpartiet grundades 2006 och vill bygga ett samhälle på frihet, värdighet och deltagande. Några av våra viktigaste frågor är fri kultur och kunskap, skyddat privatliv, stärkt yttrandefrihet, ökad transparens och anti-korruption.

1636 1024 Piratpartiet