Join the swarm:

2023-08-26-styrelsemötet-väckelsång-theo-smart-03-1080x1920px

Kort rapport från helgens styrelsemöte

Under en styrelsehelg på fantastiska Spelkollektivet, i vackra Väckelsång i södra Småland, träffade (delar av) styrelsen en röd kossa.

Under mötet diskuterades bland annat strategier, kommunikation och fokusfrågor inför EU-valet den 9 juni nästa år. Organisation, både specifikt knutet till valet och för partiet i allmänhet, fick också stort utrymme i dagordningen. Styrelsen gick igenom utkast på verksamhetsberättelsen för 2022 och verksamhetsplanen för 2024, som båda ska fastställas och beslutas om på höstens medlemsmöte.

»Vi måste sluta prata – börja pirata.«
Theo Smart

Även årets piratnärvaro i Almedalen diskuterades och styrelsens inställning är att Piratpartiet inte kommer att lägga krut på att organisera någon närvaro i Visby 2024. Vi har helt enkelt inte kapacitet att styra upp Piratdalen mitt i en stekhet valrörelse.

»Piratpartiet lyssnar dig, inte av dig.«
Philip Johansson

Ett av de större besluten rent ekonomiskt rörde en prenumeration på professionella medietjänster; där styrelsen avsatte pengar för en plattform som exempelvis Mynewsdesk.

Under en av mötes mindre seriösa stunder diskuterades de eventuella framgångarna med att sätta ett valplakat långt ut i skogen: »Här är du inte övervakad.«

Bilden togs av Piratpartiets nya pressekreterare Theo Smart.

2023-08-26-styrelsemötet-väckelsång-theo-smart-1920x1920px-namn

1920 1080 Piratpartiet