Join the swarm:

Demonstration mot Chatcontrol

Lyckad demonstration mot Chat Control – beslut skjuts upp

Torsdagen den 21 september organiserade Piratpartiet en demonstration mot massövervakningsförslaget Chat Control. Demonstrationen ägde rum på Mynttorget intill Sveriges riksdag och lockade många pirater och åskådare.

Samma dag meddelades att beslut avseende Chat Control strukits från dagordningen på nästkommande RIF-möte (EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor) som anordnas den 28 september. Som en konsekvens kommer inte heller riksdagens EU-nämnd ta ställning till förslaget vid dagens sammanträde.

EU-förslaget Chat Control eliminerar medborgarnas rätt till privat kommunikation (läs mer här). Förslaget förespråkar massövervakning i en utsträckning som har kritiserats starkt av både journalister, forskare och IT-säkerhetsbranschen. Piratpartiet tar tydligt ställning mot detta förslag.

Talare under demonstrationen:

Ung Pirat håller upp en banderoll med texten Stoppa Chat Control.

Tobias Hellsten.

 

1920 1280 Piratpartiet