Join the swarm:

katarina_2

Debattartikel i Altinget om hemlig dataavläsning

Idag skriver vår partiledare Katarina Stensson i nättidningen Altinget om dagens omröstning kring hemlig dataavläsning.

I dag röstar riksdagen om hemlig dataavläsning. Det är en kryptisk term för en egentligen väldigt enkel sak. Det handlar om att polisen ska kunna ta sig in i personers datorer och mobiltelefoner utan att personen vet om det. Syftet är att kunna plantera dolda program som gör det möjligt att söka igenom enheten, aktivera mikrofoner och kameror för att sedan kunna skicka tillbaka information till polisen.

Att lagförslaget, som med stor sannolikhet röstas igenom i dag, är så fyllt av tankefel runt rättssäkerhet, skydd för privatlivet och allmän informationssäkerhet är symptomatiskt för en etablerad politikerkår utan kunskap om eller förståelse för det digitala samhällets villkor.

Det är därför Piratpartiet behövs.

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

Läs hela debattartikeln här: https://www.altinget.se/artikel/piratpartiet-lagforslaget-ar-fyllt-av-tankefel-runt-rattssakerhet.

1000 452 Piratpartiet