Join the swarm:

Skepp Banner2

Avsnitt 5 – Datalagringen är slöseri och Europas Green deal

Deltagare: Katarina Stensson, partiledare och Mattias Rubenson, partisekreterare

Ämnen: Amerikansk datalagring och ”European Green Deal”

USA:s datalagringsprogram – under namnet “Freedom Act” löper ut och har därför utvärderats. Det visar sig att massövervakningen är bred, dyr och inte leder till särskilt mycket resultat. I EU arbetas det på en “European Green Deal” som berör många olika politiska områden, med målet att EU ska bli klimatneutralt 2050. Vi diskuterar förtjänsterna och bristerna med förslaget.

Läs mer:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.pdf https://piratpartiet.se/nyheter/lardomar-fran-amerikansk-datalagring/ https://www.pclob.gov/reports/UFA-Report/

2560 853 Piratpartiet