Join the swarm:

Vårmöte 2022

Viktig information:

Piratpartiets vårmöte 2022 äger rum från fredagen den 15 april kl 23:59 tills senast 30 april.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om vårmötet.

Mötet kommer främst hållas via VoteIT. Mer praktisk information kommer att komma.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.

Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.
Registrera dig så här!


Mötets innehåll

På mötet kommer fem grupper av ärenden att behandlas:

Verksamhetsberättelse för föregående år.

Ekonomisk berättelse för föregående år.

Revisionsberättelse för föregående år.

Ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.

Ekonomisk berättelse 2019
Ekonomisk berättelse för 2019 tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 tas upp som en bordlagd fråga.

Ekonomisk berättelse 2020
Ekonomisk berättelse för 2020 tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2020
Revisionsberättelsen för 2020 tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års partistyrelse tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2020
Frågan om ansvarsfrihet för 2020 års partistyrelse tas upp som en bordlagd fråga.

En proposition från styrelsen har inkommit till mötespresidiet.

Proposition om Arvodering av Partiledare
Propositionen kan läsas här.

Ett antal fyllnadsval samt ordinarie val av Mötespresidium ska genomföras.

Partisekreterare
Fyllnadsval av Partisekreterare med mandat till 2023-12-31.

Valberedning
Fyllnadsval av en (2) ledamöter, med mandat till 2022-12-31.

Revisorer
Fyllnadsval av en (1) revisorsersättare, med mandat för 2022.

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod.
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod.

Schema

 • Schema kommer att presenteras innan mötet inleds.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års verksamhetsberättelse
 8. Ekonomiska berättelse för det föregående året
 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 11. Bordlagd Ekonomisk berättelse för 2019
 12. Bordlagd Revisionsberättelse för 2019
 13. Bordlagd Ekonomisk berättelse för 2020
 14. Bordlagd Revisionsberättelse för 2020
 15. Bordlagd fråga om ansvarsfrihet för 2019 år partistyrelse
 16. Bordlagd fråga om ansvarsfrihet för 2020 år partistyrelse
 17. Proposition: Arvodering av Partiledare
 18. Motioner
 19. Fyllnadsval av Partisekreterare
 20. Fyllnadsval av en (1) revisorsersättare
 21. Fyllnadsval av två (2) ledamöter av Valberedningen
 22. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 23. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls, alltså senast fredag 18 mars kl. 23.59.

De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande, alltså senast fredag den 8 april kl. 23.59.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.