Vissa saker hör inte hemma bland molnen

29 mars, 2019

”Den svenska hälso- och sjukvården står inför många utmaningar. Kunskap är som sagt makt, och den kunskap som hälsodata bidrar med är en viktig del av lösningen på dessa utmaningar. Med makt följer dock ansvar och för att ta detta ansvar krävs det att medborgarnas känsliga information behandlas med tillbörlig respekt och eftertänksamhet och inte fartblind dumsnålhet.  ”

Så skriver två av våra kandidater till Europaparlamentet idag på Metros debattsida.

Läs hela texten här.