Join the swarm:

katarina_bred

Vi kräver bättre skydd mot cyberhot

I en debattartikel i NyTeknik angriper våra EU-kandidater Katarina Stensson och Maj Stenmark Socialdemokraterna för deras diffusa cybersäkerhetspolitik och historia av medborgarfientlig politik på området.

”Om Socialdemokraterna vill vara med på Piratpartiets tåg mot ett säkrare digitalt samhälle så välkomnar vi dem ombord. Om inte så har medborgarna möjlighet att välja representanter som både förstår digital säkerhet och arbetar för medborgarnas bästa genom att rösta på Piratpartiet i EU-valet nästa vecka.”

Katarina Stensson, tek.lic. i fysik; och Maj Stenmark, tek.dr. i datavetenskap

Läs hela artikeln här.

1535 587 Piratpartiet