Terreg Header

Svenska EU-parlamentariker i LIBE röstar för TERREG

I måndags röstade LIBE-utskottet (ansvarigt för medborgerliga rättigheter) i EU-parlamentet om ifall man skulle godkänna kompromissen som trilogerna om TERREG landat i. Utskottet röstade nästan samstämmigt ja till kompromissen, med den gröna gruppen och vänstergruppen som undantag.

Att den gröna gruppen röstade nej är inte särskilt märkvärdigt, med tanke på att piraterna är tongivande inom digital politik i gruppen. Men en person i gröna gruppen sticker ut: Alice Bah Kuhnke, från svenska Miljöpartiet. Hon valde att gå emot grupplinjen (igen!) och avstå från att rösta.

De andra två svenska parlamentarikerna i gruppen – Even Incir (S) och Tomas Tobé (M) – röstade båda för förslaget.

Nästa sak som händer är att EU-parlamentet ska ta ställning till TERREG i plenum någon gång i april. Det är då lagförslaget antingen går igenom eller faller. Vi pirater kommer göra vad vi kan för att sänka lagen, som hotar både rättssäkerhet och digitala friheter.

De exakta rösterna som avlades i omröstningen
2560 853 Piratpartiet
Sök efter...