Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte på söndag, 17/1

Årets första styrelsemöte äger rum nu på söndag. Alla partimedlemmar är välkomna!

Datum & tid: Söndag 17 januari, klockan 11:00 till ca 16:00

Plats: jitsi.piratpartiet.se/styrelsen (backup: mumble.piratpartiet.se:64738)

Preliminär dagordning

>

§1 Mötets öppnande

 1. Mötets öppnande
  1. Fastställande av röstlängd
  2. Val av mötesfunktionärer
  3. Eventuella adjungeringar
  4. Fastställande av dagordning
  5. Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  1. Partiledarens rapport
  2. Partisekreterarens rapport
  3. Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  1. Kommunikation och klimat i styrelsen
  2. Strategi
  3. Strategiska arbetsgrupper
  4. Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  1. Vårmöte
  2. Talespersoner
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Har du några frågor om mötets innehåll eller möjligheter att delta? Skicka då ett mail till vår partiledare Katarina Stensson (katarina.stensson@piratpartiet.se).

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...