Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Svar på kommissionens konsultation om penningtvätt och de-risking

EU-kommissionen har under sommaren öppnat för åsikter kring föreslagna lagar rörande penningtvätt och de-risking (att banker utesluter vissa kundgrupper för att undvika att ta på sig risk).

Vårt svar på kommissionens konsultation fokuserar på hur man kan bekämpa korruption och penningtvätt utan att oskyldiga grupper får högre barriärer till banktjänster.

Läs hela vårt svar på konsultationen nedan:

3000 1000 Piratpartiet