Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU-kommissionen föreslår europeiskt digitalt ID

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande och känd under öknamnet Zensursula i Tyskland, har just levererat ett linjetal i EU-parlamentet.

I talet presenterade hon en plan på en europeisk digital identitet som vi ska använda för allting från att handla på nätet till att deklarera skatt med.

Det är inte en ny idé. Tidigare har planer vädrats på att alla ska behöva verifiera sig med ett EU-ID för att koppla upp sig mot internet.

Som så ofta finns det någonstans i von der Leyens förslag en grund av relativt rimlig politik, men den försvinner i en gyttja av oförståelse för digital teknik och frihetsfientliga prioriteringar.

Som vår EU-parlamentariker Patrick Breyer påpekar i sin tweet (se bild ovan) är det en väldigt dålig idé att kräva att alla använder ett enda id, som kan kopplas till all digital aktivitet. Det vore att skapa ett enormt potent verktyg för massövervakning. Livslånga personliga identiteter innebär att allting du någonsin gjort kan kopplas till dig. Det finns inget sätt att ångra sig, vara anonym eller upprätthålla ett fritt och värdigt liv, när man utsätts för den typen av massövervakning.

Dessutom kan ett EU-ID bli ett verktyg för att kringå kryptering, ifall man knyter mästarnycklar till själva identifikationen. Kommissionen har på kort tid alltså lanserat tre olika attacker mot fri kryptering (krav på plattformar att kunna läsa skickade meddelanden i Digital Services Act, krav på att meddelandetjänster ska övervaka meddelanden för grooming, och så nu ett krav på gemensam, centraliserad EU-ID).

Istället för att inrätta ett centraliserat system av elektronisk identifikation som öppnar dörrarna för ännu mer massövervakning, så behöver EU arbeta för att lägga grunden för ett decentraliserat system av interoperabla identifikationshanterare. Att den enda möjligheten att identifiera sig på nätet skulle läggas i händerna på privata aktörer som t.ex. BankID eller Google är inte acceptabelt, men von der Leyens förslag är inte bättre.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...