Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte 27 juni

Nu är det återigen dags för styrelsemöte! Det har blivit tradition att ha sommarens styrelsemöte i Visby för att samlas inför Almedalsveckan, men eftersom allt står lite på ändan detta år så kommer mötet på lördag att hållas digitalt.

Datum & tid: Lördag 27 juni kl. 10.00- ca 16.00

Plats: jitsi.piratpartiet.se/styrelsemote (backup: mumble.piratpartiet.se:64738)

Preliminär dagordning

>

§ 1.  Mötets öppnande

    1.1. Fastställande av röstlängd

    1.2 Val av mötesfunktionärer

    1.3 Eventuella adjungeringar

    1.4 Fastställande av dagordning

    1.5 Eventuella PC-beslut

§ 2.  Rapporter

    2.1  Partiledarens rapport

    2.2  Partisekreterarens rapport

    2.3. Rapport från ekonomiansvarig

§ 3.  Diskussionspunkter

    3.1 Politiska arbetsgrupper

            3.1.1 Mall för form

            3.1.2 Ekonomi & finans

            3.1.3 Utbildning & forskning

§ 4.  Beslutspunkter

    4.1  Strategi

            4.1.1 Övergripande strategi & vision

            4.1.2 Strategiska arbetsgrupper

    4.2  Principprogrammet

4.2.1 Nya datum för omröstning

4.2.2 Utkast och plattform för medlemsdiskussion

    4.3  Höstmöte

            4.3.1 Datum & form för höstmöte

    4.4 Val av styrelsens representanter till AU

    4.5 Strategi för fokuskommuner

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Mötets avslutande

Har du några frågor om mötets innehåll eller möjligheten att delta? Skicka ett mail till vår partiledare Katarina Stensson (katarina.stensson@piratpartiet.se).

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...