Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Öppet brev till Donald Trump gällande Edward Snowden

Ett antal EU-parlamentariker har på initiativ av bland annat piraterna i parlamentet skickat ett öppet brev till USA:s president Donald Trump, med anledning av att han funderat högt om att benåda Edward Snowden.

I brevet uppmanar man Trump att göra verklighet av funderingarna och faktiskt benåda Snowden på grund av de insatser han gjort för samhället. Man nämner också sin vilja att oavsett ge Snowden asyl i EU och stoppa eventuella utvisningar till USA.

Samtliga pirater i parlamentet har skrivit under brevet, men anmärkningsvärt nog inga svenska EU-parlamentariker.

3000 1000 Piratpartiet