Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Domstolsverket blockerar anonym trafik från Tor

Offentliga handlingar från myndigheter ska vara tillgänglig för alla medborgare utan krav på identifiering eller ”legitima” skäl att begära ut materialet.

Därför är det anmärkningsvärt att Domstolsverket nu blockerar trafik som kommer genom anonymiseringsverktyget Tor.

»Att just Domstolsverket spärrar för trafik från Tor, kanske den mest populära anonymiseringstjänsten i världen, kan anses vara ett demokratiproblem. Människor kan dra sig för att begära ut till exempel domslut om de inte kan vara anonyma, och just domslut kan vara känsligt att begära ut om det går att ta reda på vem som begärt att få ut dokument.«

ComputerSweden

När medborgare vill begära ut domslut från Domstolsverket går det till så att myndigheten skickar ett email med en länk man kan ladda ner dokumentet från. De kan alltså logga den ip-adress den som laddar ner dokumentet sitter på. För att kunna skydda sin anonymitet mot denna loggning kan man använda anonymseringsverktyget Tor.

Ett alternativ till Tor om man vill kunna begära ut domslut anonymt är att använda en VPN-tunnel.

Den trafik man är rädd för kommer ändå. Att spärra ut Tor ger inget skydd för någonting, det spärrar vanliga användare, och det finns många anledningar att vara anonym när man tar del av Domstolsverkets tjänster. De är rädda för att Tor har mycket skadlig trafik, men att de inte vet vad det handlar om och att Tor det låter farligt. Tor har fått en negativ klang i media.

Men det händer att offentliga institutioner ändrar sin inställning. DFRI drev ett fall 2013 mot EU-kommissionen som blockerade Tor på den tiden, och de tog faktiskt till sig vad vi sade och tog bort spärren.

Patrik Wallström, styrelseledamot i DFRI, föreningen för digitala fri- och rättigheter

Läs mer hos ComputerSweden och Femte Juli.

3000 1000 Piratpartiet