Join the swarm:

Luxemburg City Flag

Luxemburg inför lobbyistregister på piraternas initiativ

Sedan Luxemburgs piratparti blev invalt i det nationella parlamentet har deras parlamentariker använt det fria och öppna verktyget LobbyCal. I LobbyCal kan man granska vilka lobbyister som parlamentarikerna träffat, hur många gånger, och vad de pratat om. Projektet LobbyCal startades 2014 på initiativ från Julia Reda, de tyska piraternas dåvarande EU-parlamentariker.

Piraterna i Luxemburg har nu lyckats driva igenom att alla Luxemburgs parlamentariker ska redovisa sina kontakter med lobbyister öppet. I EU-parlamentet arbetar våra parlamentariker från Tjeckien och Tyskland för att få fler av EU:s makthavare att också behöva redovisa sina relationer till lobbyister.

Piratpartiet vill införa krav på öppenhetsregister även i Sverige, så att medborgare och journalister har möjlighet att granska kopplingarna mellan våra folkvalda och diverse särintressen.

2.3.5 Transparens

Varje medborgare ska ha möjligheten att undersöka hur myndigheter använder den makt som ges till dem av folket. Myndigheterna ska inte ställa krav på till exempel identifiering eller oproportionerlig betalning för att villkora sådana möjligheter. Om inte alla medborgare har rätten och möjligheten att utkräva ansvar från de styrande, så har ingen medborgare det.

Modern informationsteknik möjliggör för medborgare att ta del av och sprida stora mängder information som tidigare reserverades för experter, specialister och myndigheter. Med hjälp av denna information stärks medborgarnas egenmakt. Utan transparent maktutövande kan inte människor och svärmar påverka och delta i samhället.Vår grundläggande princip är att ju mer makt en person eller ett nätverk besitter, desto mer transparent måste den eller det också vara för allmänheten i sitt maktutövande. Privatliv för den enskilde, transparens för den mäktige i sin maktutövning.

Piratpartiets principprogram

 

1920 1280 Piratpartiet