Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Debattartikel i Aftonbladet

Våra politiska representanter bör aldrig ställa upphovsrättens intressen framför medborgarnas rätt till ett öppet och fritt internet. EU-lobbyn får inte tysta internet.

Läs hela texten här.

3000 1000 Piratpartiet