Join the swarm:

Dag 6

Datalagringskalendern dag 6: Obligatorisk datalagring genomförd av tredjepart

”Obligatorisk datalagring genomförd av tredjeparter – en återkommande del av många staters övervakningsprogram – där regeringar kräver att telefonbolag och internettjänstleverantörer lagrar metadata om sina kunders kommunikation och rörelsemönster för polisiärt bruk och för underrättelseverksamhet framstår varken som nödvändiga eller proportionerliga.” –
Flavia Pansieri, Deputy High Commissioner for Human Rights, FN

Citatkälla

Datalagring är ineffektiv brottsbekämpning. Det finns inga underlag för att den typen av tillgång till information om din och min digitala närvaro underlättar polisens arbete i större utsträckning. Därför är det inte heller proportionerligt eller nödvändigt för brottsbekämpningen att fortsätta med den typen av kontinuerliga digitala intrång.

Datainspektionen uttalar sig efter en granskning av det nya direktivet: ”… anser att utredningens lagförslag även fortsättningsvis innebär en generell lagringsskyldighet i strid med Tele2-domen och avstyrker därför förslaget. Datainspektionen efterfrågar en närmare analys av hur en riktad lagring skulle kunna utformas.” EU-kommissionen säger något liknande i sin utvärdering av datalagring från 2011: ”Vissa experter och icke-statliga organisationer uppgav att även om ett system för … datalagring hade liten inverkan på fundamentala rättigheter, en risk finns att känslig data sparas … sociala kontakter, affärskontakter, organisationer och i vissa fall känsliga, hälsorelaterade kontakter såsom läkare, advokater, arbetarråd, psykologer, hjälplinjer etc.”

Datainspektionen
EU-kommissionen rapport

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.
1920 1459 Piratpartiet