Nyheter om: brottsbekämpning

Datalagringskalendern dag 6: Obligatorisk datalagring genomförd av tredjepart

Datalagringskalendern dag 6: Obligatorisk datalagring genomförd av tredjepart

"Obligatorisk datalagring genomförd av tredjeparter - en återkommande del av många staters övervakningsprogram - där regeringar kräver att telefonbolag och internettjänstleverantörer lagrar metadata om sina kunders kommunikation och rörelsemönster för polisiärt bruk och för underrättelseverksamhet framstår varken som nödvändiga eller proportionerliga." …

Läs mer..»