Join the swarm:

Datalagringskalendern dag 2

Datalagringskalendern dag 2: Rätten till privatliv

”Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.” – Artikel 7, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Citatkälla

Tänk dig att någon står utanför ditt hus och antecknar vad du gör, följer efter dig när du är ute i samhället och rapporterar vidare vad du gör. Personen sitter bredvid dig när du pratar i telefon och spelar in dina samtal.
 
Skulle det kännas som en överträdelse och kränkning av ditt privatliv? Blir det mindre kränkande bara för att det sker i vårt digitala samhälle, snarare än i det analoga?

Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder: ”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” Denna artikel tillsammans med den citerade artikel 7 från EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna slår utan tvivel fast att vi som medborgare har en rätt till ett skyddat privatliv.

Trots detta inför Sverige ytterligare en massövervakningslag den 1 oktober. Datalagringslagen är tillbaka, som en zombie som vägrar att sluta jaga oss, trots att den redan borde vara död.

Politikerna i de stora partierna struntar med andra ord utan vidare i vår mänskliga rättighet till privatliv.

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.

1280 1280 Piratpartiet