Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Ygeman erkänner: artikel 13/17 bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen

Anders Ygeman, Sveriges energi- och digitaliseringsminister, har svarat på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) om Digital Services Act och yttrandefriheten. Ygeman ger inte många tydliga besked, men ministern understryker åtminstone att plattformar endast ska ha ansvar att ta bort uppenbart olagligt material, vilket är positivt.

Vad som däremot är anmärkningsvärt i Ygemans svar på frågan är att han tydligt säger att krav på uppladdningsfilter är ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det gör det svårt att förstå hur regeringen också kunde vara för artikel 13/17, vilken ju kräver uppladdningsfilter för att stoppa upphovsrättsbrott. Det är inkoherent!

Enda vägen ut ur paradoxen är att hävda – som många gjorde under debatten om artikel 13/17 – att man inte kräver filter, utan låter plattformar använda vilken teknisk lösning de vill för att följa lagen. Det kryphålet är dock nonsens ifall filter är enda sättet att följa lagen på.

”Att ålägga internetplattformar och värdtjänster att använda sig av automatiserade verktyg kan ses som ett slags censur eller hindrande åtgärd som inte kan accepteras enligt yttrandefrihetsgrundlagen och på andra områden endast kan accepteras under vissa särskilda förutsättningar. Man bör därför undvika att föreskriva om viss användning av automatiserade verktyg för innehållsanalys. Reglerna bör vara teknikneutrala och lämna det till företagen själva att välja metod för att uppnå det av lagstiftaren eftersträvade resultatet.”

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S)

Vi i Piratpartiet ser fram emot att få se den svenska regeringens förslag till implementation av artikel 13/17 innan juli 2021. Tänker man föreslå något som man själva erkänner bryter mot grundlagen? Eller tänker man backa från sitt stöd till artikel 13/17 och bryta mot upphovsrättsdirektivet? Spännande!

3000 1000 Piratpartiet