Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Vad används tyska statstrojaner (hemlig dataavläsning) till?

I Sverige infördes statstrojaner/statlig hacking/hemlig dataavläsning under våren 2020. Än så länge vet vi inte vad denna nya, otroligt påträngande form av övervakning, faktiskt används till. Men Tyskland har publicerat siffror över vilka brottstyper som statstrojaner använts för att utreda under 2019.

34% av användningarna rör narkotikabrott. 37% rör rån och utpressning. I endast ett fall har statstrojaner använts för att utreda förräderi, ett annat penningtvätt och i ett tredje brott mot lag om hantering av krigsvapen.

Statstrojaner har inte använts för att utreda ett enda fall av mord eller barnpornografi.

Även om statstrojaner har använts för att utreda ett antal grova brott där användningen kan vara motiverad, så verkar det vara mindre grova brott som är huvudfokus. Särskilt anmärkningsvärt är den höga mängden narkotikabrott.

Det är oundvikligt att påminnas om hur den svenska datalagringslagen primärt användes för att sätta dit fildelare, och fortsatt utgör en hörnsten för de utpressningsbrev som skickas via Ipred.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...