Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Transparensbrist i EU-parlamentet: medborgare kan inte verifiera hur parlamentariker röstar

De flesta omröstningar i EU-parlamentets olika utskott sker inte genom så kallade ”roll-call votes”, utan anonyma omröstningar. Vardagligen genom handuppräckning, under covid-19 genom andra procedurer. Detta är en fundamental brist på transparens som är nödvändig för demokratin. Medborgaren kan nämligen inte kontrollera hur dess politiska representanter har röstat i dessa omröstningar.

Inom ramen för sin roll som vice ordförande för EU-parlamentet har Marcel Kolaja, tjeckisk piratpartist och EU-parlamentariker, försökt få till regler som kräver att alla parlamentarikers röster ska registreras. Då kan allmänheten, granskande journalister och parlamentarikerna själva kontrollera hur deras röster har räknats. Kolajas vision är att det ska vara enkelt för medborgaren att digitalt verifiera hur dess parlamentariker röstat i varje enskild omröstning. Tyvärr är detta inte verklighet än, men Kolaja har lovat att ta kampen vidare till nästa byråkratiska organ (the Bureau of the European Parliament).

“Unfortunately, we did not succeed in the battle for more transparency in the committees of the European Parliament in the Conference of Committe Chairs. As a consequence, citizens are not allowed to see how their elected representatives voted,” says Kolaja.

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet och vice ordförande för EU-parlamentet

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...