Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Piratpartiet om EU-planerna på vaccinpass

Den 17 mars fattade EU-kommissionen beslut om att föreslå ”Det gröna certifikatet”, vilket i folkmun mest har kallats för ”vaccinpass”. Tanken är att medborgare ska kunna visa upp ett bevis på vaccinering, och att detta ska kunna användas för att gradvis öppna upp EU för resor. Då Piratpartiet står för frihet, värdighet och deltagande är vi kritiska till alla förslag som begränsar medborgare som inte vill, kan eller ännu har hunnit ta vaccinet, från att fullt ut få deltaga i samhället – vare sig det handlar om att resa, handla i affärer eller besöka museum. Inom Sveriges gränser ser vi därför på certifikatkrav, så väl inom offentlig som kommersiell miljö, som diskriminerande.

När nu EU-kommissionen lagt fram ett konkret förslag har piraterna i EU-parlamentet dock arbetat med att förbättra kommissionens förslag på framför allt tre punkter:

  1. Certifikatet (vaccinpasset) ska inte bara kunna utfärdas digitalt, utan även i pappersform, för den som vill det.
  2. Negativt testresultat och positivt antikroppstest ska vara likvärdiga alternativ till vaccin.
  3. Medborgarnas personliga hälsodata ska inte samlas in och lagras i en enskild, centraliserad europeisk databas.

Det sistnämnda hade inneburit stor risk för otillbörligt användande eller skadliga dataläckor, som konsekvenser av misstag eller hacking.

“No matter which direction the European Union takes in the issue of the vaccination passports, in addition to ensuring the necessity of data privacy, it must be clear that vaccination is not compulsory. No one can be discriminated because he/she will not be vaccinated. A negative Coronavirus test must always represent an alternative. Freedom of movement is a cornerstone of the EU.”

Mikuláš Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

För att nå en gemensam lösning som undviker diskriminerande inslag har piraterna i EU-parlamentet föreslagit att samma rörelsefrihet ska gälla för alla medborgare i hela unionen. Vi har ställt krav på att medborgare ska ha rätt till att äga sin personliga hälsodata, att kunna spara den privat och att ge andra parter tillgång till utvalda delar först efter medlåtande.

“EU citizens should retain full control over who has access to their health data. The storage or misuse of vaccination card data by private companies must be prohibited by law. As an alternative to vaccination, a negative test result must always be accepted.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Troligt att vaccinpasset inte löser några problem

>

Vi vill samtidigt varna för att det är långt ifrån säkert att “Det gröna certifikatet” löser de problem som det designats för att hantera. En betydande risk finns nämligen för att uppdateringar hamnar i otakt när nya virusmutationer, med varierande resistens uppstår i olika delar av världen, samtidigt som nya vaccinvarianter hela tiden torgförs. Det garanterar inte heller minskad smittspridning eftersom vaccinerade fortfarande kan bära på viruset symptomfritt, om än i reducerad grad. Att upprätthålla “vaccinpassens” relevans kan därmed komma att bli till en övermäktig utmaning för alla inblandade.

Konkret: när vaccin har varierande effektgrad för olika cirkulerande virusmutationer, testresultaten plockar upp olika mutationer olika väl och antikroppar krävs i olika grad för att hantera olika mutationer – då blir det svårt att låta vaccinpassen entydigt säga om en viss person ska tillåtas att resa eller inte.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...