Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Skolor kan inte anlita vem som helst som drogföreläsare

Vår före detta drogpolitiska talesperson Johan Svensson ifrågasätter att skolor okritiskt anlitar föreläsare från organisationer vars material saknar stöd i forskning och till stor del kommer från scientologikyrkan.

”Det är viktigt att informera om riskerna med drogmissbruk, de skador och den psykiska ohälsa som finns kopplat till det och så vidare, men man måste tänka sig för vilka organisationer man anlitar till att göra detta. Vi pratar här om en organisation som har blivit kritiserad i decennier. ” säger Johan.

Läs hela texten här.

3000 1000 Piratpartiet