Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Rekrytering av guldpirater

Piratpartiet är inte som andra partier. Vi får inte några statliga bidrag. Vi har inte stöd från storföretag eller mediaetablissemang. Vi gör allting själva – vi finansierar oss själva och vi gör vårt eget arbete. Alla svenska pirater arbetar idag helt utan annan ersättning än vetskapen om att de är en del av en internationell politisk rörelse. Vi har inga medlemsavgifter – ekonomiskt utrymme ska inte vara en tröskel för människors politiska engagemang.

Eftersom vi inte har några sponsorer med djupa fickor, inga medlemsavgifter eller liknande, så behöver vi regelbundet be våra sympatisörer och medlemmar om att donera till partiets verksamhet. De värdefullaste donationerna kommer från så kallade guldpirater.

Att vara guldpirat betyder helt enkelt att du skänker pengar varje månad till partiet. Den typen av donationer är de allra värdefullaste för vårt parti, eftersom de gör det möjligt för oss att planera vår ekonomi.

Målet med årets kampanj är att vi ska rekrytera 50 nya guldpirater. Även om alla femtio nya guldpirater väljer att donera bara 50 kronor varje månad skulle det för partiet innebära en ökning av våra regelbundna inkomster med runt 13%! Det ger oss mycket större möjligheter att planera vårt deltagande i valen 2022 och 2024, och gör att vi som arbetar ideellt för partiet känner en större trygghet i att kunna finansiera partiets verksamhet.

Vårt mål för valet 2022 är att ta minst ett kommunmandat. Partiet kommer stötta fokuskommunerna med åtminstone 50 000 per fokuskommun, enligt nuvarande beräkningar. Det innebär att 50 nya guldpirater som donerar 50 kronor var med viss marginal på egen hand finansierar en extra fokuskommun i valet 2022 (26 månader till valdagen, 26 * 2 500 = 65 000). Donerar alla 50 nya guldpirater istället 100 kronor var innebär det två extra fokuskommuner i valet 2022.

Det enklaste sättet att bli guldpirat är att gå till din internetbank och lägga upp en återkommande överföring på exempelvis hundra kronor den sista varje månad. Efter att du gjort det uppskattar vi om du skickar ett mail till mattias.rubenson@piratpartiet.se, så att vi vet att vi fått en ny guldpirat. Använd bankgiro 5760-2229, eller kontouppgifterna nedan:

Clearingnr: 5403
Kontonr: 1002815
Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).

(I de flesta internetbanker går det lätt att registrera en överföring som genomförs varje månad. Ibland finns det som alternativ på samma sida som man gör vanliga överföringar, ibland är det ett eget menyval såsom stående/återkommande överföring.)

Du kan också bli guldpirat via PayPal/betalkort genom att klicka på myntet nedan.

Glöm inte att klicka i bocken vid ”Gör det här till en månatlig donation”.

Bli guldpirat!

Vill du donera på annat sätt?

>

Vi tar såklart tacksamt emot alla donationer, oavsett om de är en del av guldpiratskap eller inte. Du kan donera till oss på flera sätt:

Bankgiro: 5760-2229

Swish: 1231792159

Bitcoin: 1QAocWL9SygvofXQrjupwKdPBtfPZrjcyD

Bitcoin Cash: bitcoincash:qpwy639l3kmfra8085yypjc73n5l67rx5c89hvqcll

3000 1000 Piratpartiet