Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Intäktsredovisning för 2019

Nu har Piratpartiets intäktsredovisning för 2019 publicerats hos kammarkollegiet. Där visar vi att Piratpartiet är ett parti som helt finansieras av frivilliga, små donationer.

100% av Piratpartiets intäkter under 2019 var privata donationer.

41% av intäkterna kom från donationer som var mindre än 233 kronor.

7% av intäkterna kom från anonyma donationer mellan 233 och 2 325 kronor.

52% av intäkterna kom från icke-anonyma donationer mellan 233 och 23 250 kronor.

Inga donationer var större än 23 250 kronor.

Jämförelser med andra partiers redovisningar

>

Inget annat av de granskade partierna (riksdagspartierna + Fi, AfS, MED, PP) har redovisat några anonyma donationer alls. Piratpartiet har under 2019 tagit emot 18 072 kronor i anonyma bidrag mellan 233 och 2 325 kronor.

Nedan går vi igenom några intressanta poster i intäktsredovisningarna, som visar vilka partier som finansieras genom offentliga bidrag, respektive små eller stora donationer. Utstickande partier är Centerpartiet, vilket till stor del finansieras genom ett helägt dotterbolags avkastning, och Socialdemokraterna, som till hälften finansieras av lotterier. Annars kan partierna grovt delas upp i donations- eller bidragsfinansierade partier.

När det gäller små donationer är Socialdemokraterna överlägset störst, följt av M och PP som ligger rätt nära varandra. Sen är det ett glapp till ner till övriga partier. Piratpartiet är klart störst i kategorin i förhållande till sin storlek.

PartiSmå donationer (0 – 232 kronor)
S1 372 973 kronor
M117 550 kronor
PP109 156 kronor
MP43 328 kronor
C22 681 kronor
MED20 442 kronor
Fi10 868 kronor
L8 653 kronor
AfS7 414 kronor
KD3 602 kronor
V0 kronor
SD0 kronor

I klassen medelstora donationer är Moderaterna ungefär dubbelt så starka som någon annan. Piratpartiet ligger ungefär mitt i tabellen, mellan SD och KD.

PartiMedelstora donationer (233 – 23 250 kronor)
M656 766 kronor
MP394 500 kronor
L371 665 kronor
S297 727 kronor
SD179 451 kronor
PP135 986 kronor
KD73 235 kronor
AfS50 550 kronor
C48 004 kronor
MED35 908 kronor
Fi16 177 kronor

När det kommer till stora donationer (över 23 250 kronor) spelar V och MP i en egen liga. Flera partier redovisar noll sådana donationer – inklusive Piratpartiet. AfS redovisar noll kronor från stora donationer, men tvättar 649 000 kronor genom föreningen AfS Insamling, som inte redovisar varifrån den får sina intäkter.

PartiStora donationer (över 23 250 kronor)
V3 967 748 kronor
MP2 130 469 kronor
S194 717 kronor
M50 000 kronor
L37 332 kronor
KD0 kronor
C0 kronor
PP0 kronor
Fi0 kronor
MED0 kronor
AfS0* kronor

Inför EU-valet 2019 avsatte kulturdepartementet 20 miljoner kronor till bidrag till riksdagspartiernas valkampanjer (oklart ifall V och C inte tog emot bidraget eller redovisat pengarna annorstädes). Dessa staplas ovanpå de redan stora offentliga bidragen så att flera partier till största del lever på bidrag från det offentliga. Varför etablerade rika partier behöver bidrag till sin valpropaganda är en öppen fråga.

PartiOffentliga bidragSärskilt bidrag för valkampanjen 2019
S128 299 667 kronor3 513 700 kronor
M97 169 135 kronor2 455 200 kronor
SD78 112 567 kronor2 054 400 kronor
V46 543 287 kronor0 kronor
C45 603 831 kronor0 kronor
KD33 589 243 kronor1 679 600 kronor
L32 425 889 kronor2 079 500 kronor
MP30 191 871 kronor2 631 100 kronor
Fi3 094 470 kronor0 kronor
MED107 835 kronor0 kronor
AfS0 kronor0 kronor
PP0 kronor0 kronor
3000 1000 Piratpartiet