Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Spotify försöker stänga in den tidigare öppna podcast-världen

Joe Rogan och Spotify skrev nyligen under ett kontrakt som gör Spotify till den exklusiva distributören av hans show (Rogan driver en av de största podcasterna i världen). Detta kan mycket väl vara första steget i ett budkrig mellan olika distributörer om exklusivitetsavtal för olika podcasts. Då blir framtiden för podcasts att lyssnare behöver spendera pengar på flera olika premium-appar som de egentligen inte vill ha. Ännu värre är att detta riskerar att driva podcast-mediet bort från RSS, protokollet som gör att vem som helst idag kan göra en podcast och se till att vem som helst kan lyssna på den genom vilken app de vill. Streamingjättarna vill stänga in mediet i sina egna walled gardens och förstöra dess öppenhet.

Podcast RSS feeds are used for distributing podcasts. A podcast RSS feed is what allows users to subscribe to that podcast in order to listen to it without visiting the exact website where it is located. A podcast RSS feed also updates subscribers when new episodes are uploaded, so subscribers never have to go searching for the new episodes.

Beskrivning av vad RSS är från live365.

Illustration som visar hur podcaster distribueras. Från stratchery.


Most don’t understand that podcasts are not hosted by Apple, but rather that iTunes is a directory of RSS feeds hosted on servers all over the Internet. When you add a podcast to your podcast player, you are simply adding an RSS feed that includes information about the show, and a link for where to download new episodes.

Ben Thompson

Att gömma podcasts bakom en distributörs betalvägg är något väldigt onaturligt för mediet podcast, som tidigare burits av just RSS-protokollet, som gjort det fritt att distribuera podcasts. Man kan jämföra det med hur Facebook-sidor delvis ersatt webb-sidor. Facebook-sidor är bara sökbara, nåbara och läsbara inifrån Facebooks murar, medan webb-sidor kan läsas av vem som helst, via vilken http-kompatibel plattform som helst.

Podcasts är en av få kvarlevor från det tidiga öppna internet. Om Spotify och andra streamingjättar lyckas fortsätta på detta spåret kommer slutstationen vara ett podcast-oligopol, med högre trösklar för att skapa sin egen podcast och få lyssnare till den, samt högre priser för konsumenter.

Läs mer:
We Lose A Lot When Podcasts Go Closed Instead Of Open
The Next Step In The Podcast Wars: Two Companies Looking To Be The Netflix Of Podcasts Start Fighting
Dithering and Open Versus Free
We Shouldn’t Call Michelle Obama’s (And Joe Rogan’s) Proprietary Exclusive Audio From Spotify A ’Podcast’ Any More
Spotify’s trying to kill podcasting

3000 1000 Piratpartiet