Join the swarm:

ensvensksatir2

Insamling med anledning av En svensk tiger

Insamlade pengar från den här kampanjen kommer gå till att arbeta för bredare undantag i upphovsrätten, särskilt för parodier. Ifall det blir rättegång mellan Aron Flam och Beredskapsmuséet kommer vi att donera till hans rättegångskostnader. Du kan donera och läsa mer på den här länken.

Ägarna av upphovsrätten till ”En svensk tiger” stämmer Aron Flam för intrång genom omslaget till hans bok ”Det här är en svensk tiger”. Aron Flams tiger skiljer sig från originalet bland annat genom att bära swastika-armbindel och heila. Skulle Aron Flam förlora i domstol kommer upphovsrätten förbjuda parodier, anspelningar och så vidare.

Mattias Svensson beskriver konsekvenserna på Aftonbladet:

”Upphovsrättsinnehavaren äger med denna tolkning inte bara verket, utan rätten att tvätta bort all framtida respons på detta verk, ett betydande ingrepp i den konstnärliga friheten och i möjligheten att berätta om vår svenska historia.

Att en bok kan tas i beslag utan föregående rättegång ger dessutom upphovsrätten en större tyngd än det fria ordet. Det här handlar inte om något billigt plagiat av kända klädmärken, utan om ett högst självständigt litterärt verk i ett land där tryckfriheten har en särställning i grundlagen.”

Vi tycker inte det är rimligt att alla som vill skapa kultur med utgångspunkt i existerande material ska behöva sitta på jurister eller stora summor pengar som man kan tänka sig att förlora i en upphovsrättslig tvist.

Aron Flam stäms på 250 000 kronor för intrång i upphovsrätten till ”En svensk tiger”. Det är ingen liten summa. Detta är inte heller första gången som ägarna till ”En svensk tiger” utfärdat tveksamma stämningshot. Bara tidigare i vår gav man sig på Region Skåne för deras tvätta-händerna-kampanj ”En svensk tvättbjörn”.

En anledning till att ägarna till ”En svensk tiger” kan bete sig såhär är att Sverige saknar ett explicit undantag i upphovsrätten för parodier. Det finns viss rättspraxis som stödjer idén om att parodier kan utgöra godtagbara intrång i upphovsrätten, men den som gör en parodi rör sig på osäker juridisk mark.

Dessutom saknar EU generellt ett brett undantag för ”rimliga” intrång i upphovsrätten, likt det amerikanska konceptet om ”fair use”. När europeisk upphovsrätt skulle ses över 2015 föreslog Julia Reda, dåvarande tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, att man skulle införa ett sådant undantag. Istället fick vi länkskatt och censurfilter.

Om du vill stödja vår kamp för en sundare upphovsrätt, där det är självklart att parodier, satirer och andra nyskapande sätt att återanvända upphovsrättsskyddat material är tillåtna – då kan du donera till den här kampanjen. Som tack kan du få klistermärken och tröjor – se donationsalternativen.

Om du donerar 300 kronor blir en sådan här tröja din!
Donerar du 600 kronor får du både en sådan här tröja och en med ”En svensk satir?” på, plus klistermärken!

Vill du donera via Swish istället för PayPal? Sätt in pengarna på 1231792159 och märk donationen med ”En svensk satir?”. Annars donerar du på den här länken.

1500 500 Piratpartiet