Parliament Committee Voting

EU-parlamentariker tvingas till avtal med Apple för att kunna rösta

Som mycket annat har också EU-parlamentets arbete förändrats av den pågående pandemin. Distansröstning infördes tidigare under våren genom en lösning som involverade e-mail. Parlamentariker fick sina röstsedlar skickade till sig att fylla i digitalt, sedan skriva ut och skriva under, scanna in och skicka tillbaka som mail.

Denna metod har sina brister – som Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, också påpekat. Men så länge alla röster publiceras transparent i efterhand, vilket tyvärr inte är standard för parlamentet, kan åtminstone parlamentariker i efterhand kontrollera så att deras röster räknats korrekt.

“The procedure comes with a risk of manipulation by hackers. Usually MEPs can send emails using several devices, and their staff can access their mailbox, too. Also it is easy to come by a MEP’s signature and scan it… This procedure also comes with the risk that personally elected and highly paid MEPs could knowingly allow others to vote on their behalf.

eVoting via the public Internet is inherently unsafe and prone to hacking, thus risks to erode public trust in European democracy,”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Den nya lösningen – iVote

>

Nu har dock parlamentet valt att påbörja en övergång från att rösta via e-mail till att rösta via appen iVote. Flera utskott i EU-parlamentet röstar numera via iVote, vilket medför allvarliga problem.

1. Krav på inköp av iPads eller iPhones

För att kunna använda iVote måste man ha en iPad eller iPhone. Detta gäller inte bara varje enskild parlamentariker, utan också deras assistenter som hanterar röstlistorna. Det blir ett par tusen Apple-produkter som måste köpas in för att parlamentet ska kunna fortsätta arbete. Onödiga utgifter.

2. Krav på iCloud-konton

iVote kräver inte bara en iPad eller iPhone för att kunna användas, utan också ett aktivt iCloud-konto. Det innebär att Apple automatiskt lagrar en hel del data från enheten, vilket kan inkludera foton, dokument, kontakter, kalendrar, påminnelser, bokmärken, hälsodata, lösenord och så vidare. iVote skickar dessutom all röst-data till Apples moln.

3. Krav på att acceptera Apples användaravtal

Allt detta är illa nog, men det värsta är att EU-parlamentariker och deras assistenter nu måste acceptera Apples användaravtal (annars kan man inte ha ett iCloud-konto) för att kunna utföra den mest grundläggande delen av sitt mandat – rösta. Våra folkvalda tvingas alltså att ofrivilligt sluta breda avtal med ett amerikanskt företag för att kunna utöva det mandat de fått av folket.

Piratpartiet kan inte acceptera en situation där demokratiskt valda representanters möjlighet att utöva sitt mandat villkoras med att de sluter privata avtal med en amerikansk nätjätte som Apple.

En del av en större, allvarlig trend

>

Det blir allt vanligare att medborgares deltagande i samhället villkoras med att de köper vissa företags produkter och sluter avtal med vissa företag. Skolelever tvingas till exempel ofta in i avtal med företag för att kunna använda lärplattformar som Google Classroom (vilket innebär att de tvingas av skolan att låta Google övervaka hur de använder skolans tjänster och hur de rör sig) eller molntjänster som Office 365.

In times of increasing cybersecurity risks and when Europe speaks about the need to ensure digital sovereignty, forcing the representatives of European citizens to be dependent on an American company to exercise their duty to vote is just a bad joke. All in all, I find this situation absolutely unacceptable and I will do all in my powers to stop such an abusive and undemocratic practice.

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Läs mer på Marcel Kolajas blogg.

2048 1260 Piratpartiet
Sök efter...