Publiccode

Hamburg tar steg mot fri mjukvara i offentlig sektor

Efter att både Nederländerna och München under våren tagit steg mot att använda fri och open source mjukvara i offentlig sektor, så har turen nu kommit till Hamburg. Staden har tagit beslut om att använda fri mjukvara i syfte att stärka sin digitala suveränitet. Man vill minska sitt beroende av enskilda leverantörer och stärka transparensen i offentlig sektor.

En viktig del i stadens plan för att använda fri mjukvara är uppmaningen till koordinering och samarbete med andra städer och länder i Tyskland. En av de stora fördelarna med fri mjukvara i offentlig sektor är just de stärkta möjligheterna att bygga på varandras upphandlingar och utvecklingar, istället för att behöva uppfinna hjulet om och om igen.

Tyvärr innehåller planen vissa brister, vilket FSFE (Free Software Foundation Europe) påpekar i sin text om initiativet.

”We are pleased that Hamburg has recognised the problems associated with the use of proprietary software and wants to focus more on the use of Free Software. However, the exceptions in the coalition agreement indicate at this point in time that the implementation could lead to problems and counteracting the goals. We will critically monitor the process and demand that first steps be taken quickly to make software developed with public money available to the general public. If it is public money, it should be public code as well.”

Alexander Sander, Policy Manager vid Free Software Foundation Europe

Piratpartiet ser fri mjukvara som ett viktigt verktyg i att bygga ett bättre digitalt samhälle, och som särskilt viktigt inom den offentliga sektorn. Därför drev våra EU-parlamentariker under våren igenom nya krav på användning av fri mjukvara inom EU-institutioner.

Marcel Kolaja

“It’s a milestone for transparent and open digitization of the European institutions. From now on, the Open Source ecosystem has a stepping ground for offering Open Source solutions and the Pirates will gladly play the role of the guardians and will try to solve and highlight any attempt to bypass this strong recommendation. It’s a really important step to remove vendor lock-ins in the Parliament“

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Fri mjukvara ger alla rätten att använda, förstå, sprida och förbättra mjukvara. För ett digitalt offentligt Sverige är det viktigt att använda fri mjukvara i syfte att uppmuntra samarbete och innovation, samt att kunna utnyttja interoperabilitet, undvika inlåsningseffekter, stärka transparens och suveränitet och spendera skattepengar på effektivare vis.

Med fri och öppen mjukvarar sparar vi skattepengar på att inte låsa in oss i dyra avtal med enskilda leverantörer (så kallad vendor lock-in).

Program som är fria att kopiera och modifiera möjliggör samarbeten mellan flera olika offentliga projekt.

När alla projekt kan bygga på varandra frigörs de från att uppfinna hjulet om och om igen. Detta stimulerar innovation.

Kod som finansieras av folket borde vara tillgänglig för folket!

800 450 Piratpartiet
Sök efter...