Join the swarm:

digitaleurope

Franska regeringen om Digital Services Act

Rapporter om Frankrikes ställningstagande i fråga om Digital Services Act (DSA), lagpaketet som förbereds i EU och som kommer forma framtidens internet, har kommit ut. Den franska regeringen har gått ut hårt i debatten om DSA, med krav på att plattformar ska stoppa även sådant innehåll som inte är olagligt.

Vad är Digital Services Act?

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Frankrike vill ha hårda krav på nätplattformar som verkar i Europa. Utöver krav på att plattformar ska ta bort material som är olagligt vill Frankrike även att sådant som är ”skadligt” eller ”desinformation” ska tas bort av plattformarna själva. Detta öppnar dörrarna för ändamålsglidning och censur av helt lagliga yttranden.

Frankrike vill också att DSA ska följa mallen från TERREG, och upphöja plattformarnas egna användaravtal till lag, så att de ska tvingas ta bort material som är lagligt, men bryter mot deras avtal på något vis. Denna typ av privatisering av rättsväsendet i det digitala samhället vänder sig Piratpartiet emot.

Med Frankrikes politik kommer alla incitament för plattformarna vara att ta bort sådant innehåll som de bedömer som gränsfall, och än mer makt över våra digitala samtal förläggas i händerna på jättar som i praktiken är nära monopol.

Läs mer om Digital Services Act

2560 853 Piratpartiet