Join the swarm:

demo3

Förordning om terrormaterial närmar sig

Efter att både parlamentets ansvariga utskott och ministerrådet i våras röstat för en lag om terrorfilter på nätet ska nu triloger – kompromisser om exakt hur lagen ska se ut – inledas.

Tyvärr är både parlamentet och rådet generellt positiva till att inrätta censurfilter av olika slag, men parlamentets position är betydligt bättre än rådets. Här kan du se några av de stora skillnaderna:

Rådet villParlamentet villKonsekvenser
Terrormaterial ska tas bort inom en timme efter begäran.Terrormaterial ska tas bort inom en timme efter begäran, förutom om det inte är möjligt för operatören. Första begäran måste föregås av en varning 12 timmar före.Individer eller små organisationer kommer inte kunna upprätthålla nättjänster om de måste vara redo att ta bort material 24/7.
Terrormaterial ska tas bort oavsett kontext.Terrormaterial ska inte tas bort om syftet med dess spridning är utbildning, konst, journalistik, forskning eller för att sprida kunskap om terroraktiviteter.Om rådet får som det vill kommer inte media kunna rapportera om terrorism som idag, arkiv som dokumenterar krigsbrott i t.ex. Syrien kan försvinna och satir kan försvinna.
Medlemsländerna får själva bestämma myndigheter som får lov att begära nedtagande av materialEndast en juridiskt eller funktionellt oberoende myndighet får begära nedtagande av material.Om inget krav på oberoende finns öppnas dörrar för censur som vi inte kan kontrollera.
Plattformar ska skyndsamt beslut om att ta ned material efter en ”referral” från Polisen.
Nationella myndigheter ska begära borttagande av material enligt ”due process” eller låta bli.Metoden med ”referrals” skulle innebära att lagligt material tas ned utan att myndigheterna måste stå för vad de gjort på samma sätt.
Plattformar ska ha automatiska uppladdningsfilter som identifierar och censurerar terrormaterial.Plattformar ska inte tvingas till att använda automatiska uppladdningsfilter eller utöva generell övervakning av uppladdningar.Uppladdningsfilter kommer censurera mer lagligt material än illegalt även om det har 99% träffsäkerhet, eftersom terrormaterial är så extremt sällsynt.

Som tur är så har vi två stycken pirater med i förhandlingsrummet – Patrick Breyer från det tyska Piratpartiet och Marcel Kolaja från det tjeckiska Piratpartiet deltar båda i diskussionerna. Det höjer chanserna för att vi får en lag som undviker de värsta problemen som förslaget dragits med.

Piraterna i EU-parlamentet, från vänster: Mikulas Peksa (PPCZ), Patrick Breyer (PPDE), Marketa Gregorova (PPCZ) och Marcel Kolaja (PPCZ)

När vet vi hur det gått?
Mellan 7 och 11 oktober kommer parlamentet formellt rösta om sin inställning till lagförslaget. Efter det väntas triloger inledas i mitten av Oktober. Hur lång tid trilogen kommer ta går inte att veta (triloger om ePrivacy-förordningen har pågått sen hösten 2017).

Läs mer om exakt hur förhandlingsläget ser ut mellan parlamentet och ministerrådet och konsekvenserna av förordningen på det europeiska Piratpartiets hemsida.

https://european-pirateparty.eu/eu-terror-filter-negotiations-to-begin-heres-where-we-stand/

2048 1356 Piratpartiet