Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU:s inrikesministrar kräver mer massövervakning

EU:s justitie- och inrikesministrar har gjort ett gemensamt – alltså inklusive Sverige – uttalande gällande kampen mot terrorismen. Uttalandet består till stor del av vaga åtgärdspunkter som ska förtydligas på ett möte i december enligt planen. Bland de värsta delarna finns förslag om att förbjuda privat kommunikation genom att förbjuda effektiv kryptering och att införa mer massövervakning genom datalagring.

Kryptering

Som vi tidigare sammanfattat har EU-kommissionen under året trappat upp retoriken för kommande lagstiftning gällande så kallad end-to-end-kryptering: alltså kommunikation som bara sändare och mottagare kan läsa, ingen mellanhand.

Vad man väntas föreslå är att den som tillhandahåller en app där användare kan kommunicera med varandra måste kunna delge myndigheter kommunikationen i klartext. Det skulle innebära ett effektivt förbud mot att erbjuda människor end-to-end-kryptering, eftersom mellanhanden då inte kan läsa kommunikationen.

Med andra ord vill man förbjuda privat kommunikation över internet. Vikten av den här politiska striden kan inte underdrivas.

”We must decide whether we want to deprive everyone of safe communication because it is misused by a few. Or whether we say, the safety of communication is of higher value in our society.”

Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet

Datalagring

Ministrarna vill se mer datalagring i EU. Datalagring är en form av massövervakning där all metadata runt telefoni, sms och digital kommunikation lagras. Det innebär fullständigt katalogiserande av vem du kontaktar, när och var, hur du rör dig, vilka webbsidor du besöker och hur länge, et cetera. Datalagring utgör ett stort ingrepp i privatlivet och har visat sig vara ineffektivt för att bekämpa brott.

Ministerrådet är tydliga i sitt önskemål om ett nytt direktiv om datalagring, efter att EU-domstolen rev upp det tidigare 2014. Efter detta har EU-domstolen underkänt både svensk, fransk och brittisk datalagring, eftersom den typen av massövervakning alltid utgör ett grovt ingrepp i vår rätt till ett privatliv och privat kommunikation.

The competent authorities’ access to the digital information […] must […] be ensured […] by devising a way forward on data retention for crime fighting purposes.

Tyvärr har även EU-kommissionen och vår svenska kommissionär Ylva Johansson uttryckt stöd för ett nytt datalagringsdirektiv.

Avsöljande nog erkänner ministrarna i sitt uttalande att de flesta individer som begått terrorbrott i Europa de senaste decennierna redan varit kända av myndigheterna och satta under riktad övervakning. Varför behövs då massövervakning?

A considerable number of terrorists in recent years have been individuals who were already known to competent authorities of the Member States concerned before their terrorist acts, and who had been classified as posing a threat of terrorist or other extremist violence.

TERREG

TERREG – förordningen om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online – är en EU-förordning som just nu förhandlas om i triloger där bland annat vår EU-parlamentariker Patrick Breyer deltar. Bland annat innebär TERREG krav på uppladdningsfilter och att myndigheter ska kunna censurera material på plattformar med effektiv verkan inom en timme.

Denna förordning lyfter ministerrådet fram som särskilt viktig och man planerar att tvinga fram en kompromiss innan året är slut.

Inom ramarna för diskussionen om att stoppa spridning av särskilt innehåll på sociala medier lyfter ministerrådet också en önskan om att Digital Services Act ska innehålla krav på plattformar att ta bort illegalt innehåll. Detta är antagligen ett uttalat stöd för det tidigare luftat förslaget att i DSA inkludera ett allmänt krav på uppladdningsfilter för allt illegalt innehåll på nätplattformar.

3000 1000 Piratpartiet