Join the swarm:

publiccode

Europa behöver satsa på fri mjukvara!

Ifall EU och Sverige ska kunna uppnå digital suveränitet behöver vi finansiellt stödja utvecklingen av fri och öppen teknologi som skyddar vår säkerhet och frihet. Det spelar ingen roll ifall tekniken utvecklas i EU eller Sverige, utan det viktiga är att den kan bli granskad av oberoende aktörer och att vem som helst kan välja att fortsätta utveckla den, oavsett om ett visst företag går i konkurs eller en viss regering slutar finansiera tekniken.

För att uppnå dessa två mål krävs att den teknik som utvecklas är fri och open source.

Länge har Open Technology Fund (OTF), finansierad av amerikanska staten, stöttat utvecklingen av fri mjukvara som är fundamental för vår frihet, även här i Europa. Från Signal, chattappen som låter oss kommunicera krypterat och privat till den censurbrytande infrastrukturen Tor och VPN-arkitekturen WireGuard, har OTF gjort viktiga insatser för global frihet.

Framtiden för OTF är tyvärr oviss. Oavsett vart utvecklingen för OTF leder ska Européers digitala säkerhet inte vara beroende av amerikanska presidentbeslut. Därför behöver vi vår egen Open Technology Fund; en europeisk satsning på den fria infrastrukturen som stärker vår digitala frihet.

Det är nödvändigt att den hård- och mjukvara vi är beroende av är fri och öppen. Det säkerställer vår autonomi från de institutioner som driver utvecklingen av samma hård- och mjukvara. Det är mycket svårare att introducera bakdörrar eller säkerhetshål i öppna tekniker, eftersom de är möjligt att granska för utomstående.

Vidare så kan fria projekt som överges av sina drivande institutioner – stater eller företag – plockas upp av andra aktörer, tack vare möjligheten att fritt läsa, kopiera och modifiera dem.

Detta är digital suveränitet i begreppets bästa innebörd – resiliens, hållbarhet, autonomi, självständighet – en garant för medborgarnas frihet och integritet på nätet.

Julia Reda var EU-parlamentariker mellan 2014 och 2019 för det tyska Piratpartiet. Ett av hennes projekt under den tiden var FOSSA – Free and Open Source Software Auditing. Projektet bestod av att EU erbjöd pengar till den som kunde hitta säkerhetshål i populär fri mjukvara, till exempel VLC.

Trots att FOSSA var framgångsrikt och piraterna som efterträdde Julia Reda i EU drivit på för större stöd till fri och öppen mjukvara, så brister kommissionen storligen på området. Till exempel kräver kommissionen nu säkerhetsförbättringar i videokonferenstjänsten Zoom, istället för att satsa på de likvärdiga fria alternativen som Jitsi eller BigBlueButton. Kommissionen brukar också Microsoftprodukter på ett dataskyddsosäkert sätt, enligt European Data Protection Supervisor, istället för att satsa på utvecklingen av fria alternativ som Nextcloud och LibreOffice.

EU behöver omprioritera för att stödja den fria teknik som är grunden för vår digitala frihet och säkerhet.

800 450 Piratpartiet