Join the swarm:

pirati

Digitaliseringen blir prioriterad fråga för G/EFA

Den gröna gruppen i EU-parlamentet (G/EFA) har valt ut sex prioriterade politiska frågor för den kommande mandatperioden fram tills 2024. De fyra piraterna i gruppen har arbetat hårt för att digitaliseringen skulle synas i gruppens prioriteringar och har lyckats få med ”digital transformation” som en av de sex prioriterade frågorna.

En av målsättningarna inom de grönas digitaliseringspolitik är att leda kampen mot massövervakning – både statlig och privat. I den kampen kommer Patrick Breyer, tysk piratpartist, att vara ledande. Han arbetar redan med det liggande förslaget till terrorförordning och förarbetet med ett nytt direktiv kring datalagring.

”Let’s put an end to mass surveillance. Its chilling effect harms civil society and activism. Human rights and fundamental freedoms are often forgotten in the name of innovation and / or security, but their protection is a fundamental value that Pirates are fighting for,”

Patrick Breyer, EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet

Ett annat mål som sätts upp är att stärka möjligheterna för decentraliserad innovation och att skydda användarnas rättigheter i framtida nätregleringar. Inom de frågorna kommer vi med stor sannolikhet få höra mer från Marcel Kolaja, EU-parlamentariker från det tjeckiska Piratpartiet.

“It is a huge success. This means that the Digital Agenda will no longer be seen as ancillary, but will be planned ahead, will be worked on by a team of experts across the group, and whatever the digital transformation topic will be, it will receive special attention. This step will effectively enable us to deliver on the promises we made to our voters before the elections,”

Marcel Kolaja, EU-parlamentariker för tjeckiska Piratpartiet

Läs mer på Patrick Breyers blogg.

1998 809 Piratpartiet