Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Big Tech ber EU om att få filtrera mera

Branschgruppen EDiMA företräder framför allt de stora teknikföretagen eller Big Tech – Facebook, Twitter, Google, TikTok et cetera. Redan i våras föreslog EDiMA att dessa företag skulle inta en mer proaktiv roll i att hantera illegalt och olämpligt material på sina plattformar. Den här veckan har de givit fler detaljer om sin plan.

EDiMAs förslag kokar ner till att företagen vill använda fler automatiska filter för att censurera vad de bedömer som potentiellt illegalt material. Det är ett förslag som alltså följer i samma andra som upphovsrättsdirektivets artikel 13/17, vilket kräver att plattformar ska använda filter för att stoppa upphovsrättsintrång, och TERREG, som kan komma att kräva att liknande filter ska stoppa terrormaterial.

“The Online Responsibility Framework would facilitate proactive action by service providers against any and all illegal content, including copyrighted content,”

Siada El Ramly, Director General för EDiMA

Kruxet med det EDiMA föreslår är vad lagen säger idag, nämligen att det företag som har kännedom om illegalt material tar på sig juridiskt ansvar för det. Big Tech är alltså oroliga för att deras filter skulle utgöra grund för att domstolar bedömt dem som informerade om illegalt material som sluppit igenom filtret.

Detta vill de åtgärda, så att fönstret öppnas för plattformar att filtrera mera, utan att behöva ta ansvar för sin filtrering.

EDiMA beskriver det som att en sådan förändring skulle ta bort incitamenten för plattformar att inte leta efter illegalt material för att ta bort det. Men dessa incitament finns där av en anledning – vi vill inte att plattformar ska ta på sig att bestämma vad som får lov att sägas och inte på internet. När de informeras om illegalt material ska de agera, och de ska följa domstolsbeslut, men vi vill inte göra plattformar till en privat polis på internet.

Vi vill inte heller att plattformar ska ta bort material först, och undersöka huruvida det faktiskt var lagligt sen. För yttrandefrihetens skull måste utgångspunkten vara att människors kommunikation är laglig – även på nätet. Ifall rättsväsendet sedan finner att något är olagligt så ändrar det ekvationen. Vi vill inte ha en situation där människor måste bevisa sin oskyldighet.

Till skillnad från Big Tech och många politiker vill vi ha ett mindre filtrerat internet och inte ett mer filtrerat. Därför säger vi nej till att introducera krav på uppladdningsfilter i både TERREG och Digital Services Act (DSA).

Läs mer hos TorrentFreak.

3000 1000 Piratpartiet