Join the swarm:

ett skepp kommer lastat

Avsnitt 24 – Skolplattformen
skepp.hemsida5

Avsnitt 24 – Skolplattformen

Henrik Passmark med Christian Landgren djupdyker i händelseförloppet kring Öppna Skolplattformen och diskuterar kring vart svensk digitalisering skulle kunna ta vägen om det politiska engagemanget var som det borde vara.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 22- Principprogrammet Kapitel 1
skepp.hemsida5

Avsnitt 22- Principprogrammet Kapitel 1

Högläsning ur Piratpartiets nya principprogram som antogs tidigare i år. Detta kapitel beskriver hur digitaliseringen förändrar allt och varför politiken måste reagera på detta.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 21 – Principprogrammet – Kapitel 0
skepp.hemsida5

Avsnitt 21 – Principprogrammet – Kapitel 0

Högläsning ur Piratpartiets nya principprogram som antogs tidigare i år. Det första kapitlet beskriver partiets grundläggande filosofiska perspektiv och syn på demokrati och politik.

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 20 – Nätjättarnas Monopol
skepp.hemsida5

Avsnitt 20 – Nätjättarnas Monopol

Har Google och Apple monopolställning genom sin kontroll över Google Play respektive App Store? Är det ett problem i så fall? På vilka sätt? Vad kan vi göra åt situationen?

Läs mer
1920 1280 Piratpartiet
Avsnitt 7 – JUST NU med Piraterna i EU: Budgetgranskning & #TERREG
skepp_banner2

Avsnitt 7 – JUST NU med Piraterna i EU: Budgetgranskning & #TERREG

Vad gör egentligen piraterna i EU? Jo, vi får igenom större satsningar på open source-mjukvara, kräver transparens kring användning av EUs jordbruksmedel, och kämpar, tyvärr i motvind, mot obligatoriska uppladdningsfilter som kommer, kan vi lova, begränsa yttrandefrihet och kväva innovation i EU.

Läs mer
2560 853 Piratpartiet
Avsnitt 5 – Datalagringen är slöseri och Europas Green deal
skepp_banner2

Avsnitt 5 – Datalagringen är slöseri och Europas Green deal

USA:s datalagringsprogram – under namnet “Freedom Act” löper ut och har därför utvärderats. Det visar sig att massövervakningen är bred, dyr och inte leder till särskilt mycket resultat. I EU arbetas det på en “European Green Deal” som berör många olika politiska områden, med målet att EU ska bli klimatneutralt 2050. Vi diskuterar förtjänsterna och bristerna med förslaget.

Läs mer
2560 853 Piratpartiet
Avsnitt 4 – Ygeman, internetplattformar och EU-lagstiftning
skepp_banner2

Avsnitt 4 – Ygeman, internetplattformar och EU-lagstiftning

I veckans avsnitt pratar Katarina Stensson och Henrik Passmark om Ygemans utspel om att ”ta hårdare tag” mot internetplattformarna och varför han missar målet.

Läs mer
2560 853 Piratpartiet
Avsnitt 3 – Ett skepp kommer lastat – Kryptiska önskemål från Säpo om ett ändrat EU-direktiv, och lagen om hemlig dataavläsning
skepp_banner2

Avsnitt 3 – Ett skepp kommer lastat – Kryptiska önskemål från Säpo om ett ändrat EU-direktiv, och lagen om hemlig dataavläsning

Vi reder ut vad Säpochefen Friberg klagar på i en debattartikel, nämligen möjligheten att utöka bl.a datalagringen till att gälla kommunikation via appar och intenettjänster. Men huvudsakligen tar vi tag i ett annat lagförslag som riksdagen ska ta ställning till den 19 februari: Hemlig dataavläsning

Läs mer
2560 853 Piratpartiet