Join the swarm:

Marcel Kolaja

Marcel Kolaja är EU-parlamentariker under mandatperioden 2019-2024. Han representerar det tjeckiska Piratpartiet. Han är vice ordförande för parlamentet, medlem i delegationen för relationer med USA, ledamot i utskottet för konsumentskydd och den inre marknaden, och vice ordförande för parlamentets arbetsgrupp för digital innovation.

Bakgrund

Marcel Kolajas bakgrund är som programmerare, bland annat med erfarenhet från Red Hat. Han har varit aktiv inom den tjeckiska Linux-världen och var sen 2003 en del av protesterna mot att införa mjukvarupatent i EU. 2010 blev Marcel Kolaja medlem i det tjeckiska Piratpartiet.

Politisk agenda

Hans politiska agenda fokuserar på teknologisk konkurrenskraft, lobbyism, fri mjukvara, skatteflykt, digitala rättigheter, yttrandefrihet, konsumentskydd och miljöfrågor.

Marcel Kolaja debatterar i parlamentet

Marcel Kolaja om DSA

Följ Marcel Kolaja

Du kan följa Marcel Kolaja på Twitter och hans hemsida.