Join the swarm:

demo3

Marcel Kolaja på FOSDEM20

Marcel Kolaja på FOSDEM20

Förra helgen anordnades FOSDEM20. FOSDEM är en årlig konferens för utvecklare av fri och öppen mjukvara, som anordnas i Bryssel. Dagen innan konferensen inleds på allvar hålls olika arrangemang av olika föreningar med intresse av fri mjukvara. I år bjöds Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, in att tala på två av dem.

Den första av dem anordnades av OpenForum Europe, en förening som utbildar politiker i fördelarna av att använda open source inom offentlig sektor. Marcel lyfte hur open access och open source kan vara en viktig del av Europas digitalisering. Ett tydligt exempel finns inom bilindustrin, genom dieselgate. Volkswagen hade aldrig kunnat fuska sig förbi utsläppskontrollerna ifall mjukvaran varit öppen och möjlig att kontrollera för utomstående.

Marcel närvarade också vid Free Software Foundation Europes arrangemang. Han presenterade vad som pågår i EU-parlamentet, framför allt gällande fri mjukvara.

Följ Marcel Kolaja på hans Twitter.

2048 1356 Piratpartiet