Vår toppkandidats tal på piratkongressen i Luxemburg