Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Tidigare chef för NSA i Amazons styrelse – banden mellan övervakningsindustrin och staten tätnar

Den amerikanska globala massövervakningen är vida känd. Tack vare Edward Snowden vet vi om en del av vidden och djupet av hur den amerikanska staten noggrant övervakat alla människors digitala liv.

Några av de mest uppseendeväckande avslöjandena som Snowdens läcka ledde till rörde relationen mellan National Security Agency (NSA) och de stora amerikanska informationsföretagen. Det amerikanska telekomföretaget AT&T har länge haft ett långtgående samarbete med NSA, bland annat genom rum 641A, där NSA tilläts installera egen övervakningsutrustning för att avlyssna all passerande internettrafik.

Genom PRISM-programmet samarbetade NSA med bland annat Google, Apple och Microsoft. På så vis kunde man komma åt nästan alla människors mail, sökningar, rörelsemönster och så vidare, direkt från de inblandade företagens servrar.

Internal NSA presentation slides included in the various media disclosures show that the NSA could unilaterally access data and perform ”extensive, in-depth surveillance on live communications and stored information” with examples including email, video and voice chat, videos, photos, voice-over-IP chats (such as Skype), file transfers, and social networking details.[2] Snowden summarized that ”in general, the reality is this: if an NSA, FBI, CIA, DIA, etc. analyst has access to query raw SIGINT [signals intelligence] databases, they can enter and get results for anything they want.”[13]

According to The Guardian, NSA had access to chats and emails on Hotmail.com and Skype because Microsoft had ”developed a surveillance capability to deal” with the interception of chats, and ”for Prism collection against Microsoft email services will be unaffected because Prism collects this data prior to encryption.”[41][42][43]

Also according to The Guardian’s Glenn Greenwald even low-level NSA analysts are allowed to search and listen to the communications of Americans and other people without court approval and supervision. Greenwald said low level Analysts can, via systems like PRISM, ”listen to whatever emails they want, whatever telephone calls, browsing histories, Microsoft Word documents.[30] And it’s all done with no need to go to a court, with no need to even get supervisor approval on the part of the analyst.”[44]

He added that the NSA databank, with its years of collected communications, allows analysts to search that database and listen ”to the calls or read the emails of everything that the NSA has stored, or look at the browsing histories or Google search terms that you’ve entered, and it also alerts them to any further activity that people connected to that email address or that IP address do in the future.”[44] Greenwald was referring in the context of the foregoing quotes to the NSA program X-Keyscore.[45]

Wikipedia om PRISM

Banden mellan övervakningsindustrin och den amerikanska staten slutar dock inte där. Länge har det rått svängdörrar mellan olika departement och ledningen på t.ex. Google. Den senaste nyheten i den kategorin är att Keith Alexander, chef för NSA 2005-2014 och alltså ansvarig för den amerikanska massövervakningen, nu valts in i styrelsen för Amazon.

Det går alltså inte att helt separera den privata och den statliga övervakningen i USA. De är för tätt sammanvävda. Därför är det viktigt att vi i kölvattnet av Schrems II bygger bort vårt beroende av amerikanska övervakningsföretag.

3000 1000 Piratpartiet