Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte 30/11-1/12

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Valanalys
  3.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.3 Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Verksamhetsberättelse
  4.1.2 Ekonomisk berättelse
  4.1.3 Revisionsberättelse
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminär agenda för söndagens möte

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Diskussionspunkter
  2.1 Kommunikation och klimat i styrelsen
  2.2 Strategiska arbetsgrupper
  2.3 Politiska arbetsgrupper
  2.4 Almedalen 2020
 3. Beslutspunkter
  3.1 Budget för 2020
  3.2 Val av AU-ledamöter
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.4 Firmateckningsrätt
  3.5 Preliminärt mötesschema för 2020
  3.6 Styrelsens arbetsordning
  3.7 Vårmöte 2020
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Agendor

Fullständig agenda för lördagens möte och för söndagens möte.

Preliminär agenda för lördagens möte:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Valanalys
  3.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.3 Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Verksamhetsberättelse
  4.1.2 Ekonomisk berättelse
  4.1.3 Revisionsberättelse
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminär agenda för söndagens möte

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Diskussionspunkter
  2.1 Kommunikation och klimat i styrelsen
  2.2 Strategiska arbetsgrupper
  2.3 Politiska arbetsgrupper
  2.4 Almedalen 2020
 3. Beslutspunkter
  3.1 Budget för 2020
  3.2 Val av AU-ledamöter
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.4 Firmateckningsrätt
  3.5 Preliminärt mötesschema för 2020
  3.6 Styrelsens arbetsordning
  3.7 Vårmöte 2020
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår tills vi är klara.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agendor

Fullständig agenda för lördagens möte och för söndagens möte.

Preliminär agenda för lördagens möte:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Valanalys
  3.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.3 Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Verksamhetsberättelse
  4.1.2 Ekonomisk berättelse
  4.1.3 Revisionsberättelse
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminär agenda för söndagens möte

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Diskussionspunkter
  2.1 Kommunikation och klimat i styrelsen
  2.2 Strategiska arbetsgrupper
  2.3 Politiska arbetsgrupper
  2.4 Almedalen 2020
 3. Beslutspunkter
  3.1 Budget för 2020
  3.2 Val av AU-ledamöter
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.4 Firmateckningsrätt
  3.5 Preliminärt mötesschema för 2020
  3.6 Styrelsens arbetsordning
  3.7 Vårmöte 2020
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Plats

Platsen för båda mötena är samma: Ung Pirats lokaler i Göteborg. Adressen är Norra Ågatan 10. Enklaste sättet att ta sig dit är med spårvagn/buss till hållplatsen Svingeln och därifrån ta en kort promenad. Notera att ingången ligger på sidan mot motorvägen (på ”baksidan”).

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår tills vi är klara.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agendor

Fullständig agenda för lördagens möte och för söndagens möte.

Preliminär agenda för lördagens möte:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Valanalys
  3.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.3 Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Verksamhetsberättelse
  4.1.2 Ekonomisk berättelse
  4.1.3 Revisionsberättelse
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminär agenda för söndagens möte

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Diskussionspunkter
  2.1 Kommunikation och klimat i styrelsen
  2.2 Strategiska arbetsgrupper
  2.3 Politiska arbetsgrupper
  2.4 Almedalen 2020
 3. Beslutspunkter
  3.1 Budget för 2020
  3.2 Val av AU-ledamöter
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.4 Firmateckningsrätt
  3.5 Preliminärt mötesschema för 2020
  3.6 Styrelsens arbetsordning
  3.7 Vårmöte 2020
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Helgen vecka 48 håller Piratpartiet två styrelsemöten. På lördagen har den avgående styrelsen sitt sista möte och på söndagen har den tillträdande styrelsen sitt konstituerande möte. Alla medlemmar i partiet är varmt välkomna att besöka styrelsemötena! Om du har frågor kring mötena kan du höra av dig till avgående partiledare Magnus Andersson (magnus.andersson@piratpartiet.se eller @moinois i chatten).

Plats

Platsen för båda mötena är samma: Ung Pirats lokaler i Göteborg. Adressen är Norra Ågatan 10. Enklaste sättet att ta sig dit är med spårvagn/buss till hållplatsen Svingeln och därifrån ta en kort promenad. Notera att ingången ligger på sidan mot motorvägen (på ”baksidan”).

Preliminärt schema

Lördag: Mötet börjar 12:00 och pågår tills vi är klara.
Söndag: Mötet börjar 10:00 och avslutas 17:00, med avbrott för lunch 13:00.

Agendor

Fullständig agenda för lördagens möte och för söndagens möte.

Preliminär agenda för lördagens möte:

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Rapporter
  2.1 Partiledarens rapport
  2.2 Partisekreterarens rapport
  2.3 Rapport från ekonomiansvarig
 3. Diskussionspunkter
  3.1 Valanalys
  3.2 Strategiska arbetsgrupper
  3.3 Politiska arbetsgrupper
 4. Beslutspunkter
  4.1 Vårmöte 2020
  4.1.1 Verksamhetsberättelse
  4.1.2 Ekonomisk berättelse
  4.1.3 Revisionsberättelse
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Preliminär agenda för söndagens möte

 1. Mötets öppnande
  1.1 Fastställande av röstlängd
  1.2 Val av mötesfunktionärer
  1.3 Eventuella adjungeringar
  1.4 Fastställande av dagordning
  1.5 Eventuella PC-beslut
 2. Diskussionspunkter
  2.1 Kommunikation och klimat i styrelsen
  2.2 Strategiska arbetsgrupper
  2.3 Politiska arbetsgrupper
  2.4 Almedalen 2020
 3. Beslutspunkter
  3.1 Budget för 2020
  3.2 Val av AU-ledamöter
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.3 Val av sekreterare för kommande år
  3.4 Firmateckningsrätt
  3.5 Preliminärt mötesschema för 2020
  3.6 Styrelsens arbetsordning
  3.7 Vårmöte 2020
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande
3000 1000 Piratpartiet