Join the swarm:

2022 Styrelsemöte örebro

Styrelsemöte 23-24 april

Välkommen på styrelsemöte den 23 april 2022 klockan 12:00 till cirka 17-tiden samt 24 april klockan 10:00 till cirka 15-tiden på Creative House, Älvtomtagatan 12-14 i Örebro. Konferensrummet K3:1 på plan 3 eller digitalt på jitsi.piratpartiet.se/styrelsen.

Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till partiets styrelsemöten.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
1.1. Fastställande av röstlängd
1.2. Val av mötesfunktionärer
1.3. Eventuella adjungeringar
1.4. Fastställande av dagordning
1.5. Eventuella PC-beslut

§ 2. Rapporter
2.1. Partiledarens rapport
2.2. Partisekreterarens rapport
2.3. Rapport från ekonomiansvarig

§ 3. Diskussionspunkter
3.1. Vårmöte

§ 4. Beslutspunkter
4.1. Talespersoner
4.2. Valstrategi
4.3. Valmaterial
4.4. Almedalen
4.5. Ekonomihantering
4.6. Arvodering av partiledare

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Mötets avslutande

1920 1080 Piratpartiet