Join the swarm:

141113 A Qs211 509 Soldiers Of The 1st Brigade Combat Team 1st Cavalry Division And 2nd Cavalry Regiment Participate In The Closing Ceremony For Iron Sword 2014 Nato 1559x1024

Förankra beslutet om NATO hos folket

Folkomröstning och öppen diskussion

Rysslands invasion av Ukraina har intensifierat debatten om ett möjligt NATO-medlemskap för Sverige. Piratpartiet tar inte ställning för eller emot ett medlemkap, utan förespråkar en bred, folklig diskussion och öppen debatt, följt av folkomröstning. Det är av absolut största vikt att beslutet har stark demokratisk förankring, och att medborgarna förstår vilka fördelar ett NATO-medlemskap ger och vad det förpliktigar till.

Vi motsätter oss därmed ett alltför snabbt beslut om NATO-medlemskap.

Glöm inte övriga försvarsfrågor

Det är också av yttersta vikt att inte glömma de förändringar som behövs för att stärka svenskt försvar, helt oavsett utfall av NATO-beslut. Att öka försvarsbudgeten räcker inte. Vi måste förstå våra brister och hela samhället behöver involveras för att åtgärda dem. Exempelvis brister vår krisberedskap, vilket blivit tydligt under coronapandemin. Sveriges elnät, vattenförsörjning och annan kritisk infrastruktur står illa rustade för cyberangrepp.

Här behövs samordning kring cybersäkerhet av de hundratals företag involverade i sådan infrastruktur. Vi behöver stärka vår beredskap, och koordinera ledningen av det civila och militära försvaret, för att nämna några nödvändiga åtgärder.

Ett starkt motiv för en öppen debatt om NATO är också att stärka beredskapen hos befolkningen. Ju större kunskap allmänheten har i försvarsfrågor, desto bättre rustade är vi som land att hantera allt från desinformationskampanjer till kris- och krigssituationer.

En komplex fråga

Opinionen har förändrats de senaste månaderna; en majoritet av svenskarna har i de senaste mätningarna visat stöd för ett NATO-medlemskap. Motiven som diskuteras handlar huvudsakligen om nationell säkerhet – att stärka vår försvarsförmåga vid ett möjligt ryskt anfall – men också om att stå på rätt sida av historien.

På Nej-sidan återfinns argument grundade i lång erfarenhet av konflikthantering och fredsskapande. Politiker får inte framställa beslutet som enkelt, för det är det inte. Tidningsrubrikerna bör inte handla om hur olika partier ställer sig – utan varför. Piratpartiet förespråkar ett NATO-beslut baserat på en öppen och saklig debatt, med stark demokratisk förankring.

Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet

1559 1024 Piratpartiet